Batteriboksen vant Brannvernforeningens innovasjonspris for 2023

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Juryen har hatt gleden over å se det som har vært en rekke gode kandidater til Brannvernforeningens innovasjonspris. Juryen har ingen tvil om at det er potensiale for nyskapninger innen brannfeltet i Norge i årene som kommer, for nivået på de vurderte kandidatene har vist seg svært høyt. For juryen har det vært en spennende utfordring å velge mellom så gode og ulike innovative løsninger for det forebyggende brannvernet. Dette har vært et luksusproblem. Det er også godt nytt for målet om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i brann i Norge!

Vinneren har oppfylt formålet og kriteriene for Innovasjonsprisen på den beste måten samlet sett. Løsningen er preget av både kreativitet og innovasjon. Den treffer bredt, og er med på å redusere brannrisikoen. Løsningen vil bidra til å forebygge branner både i hjemmet og i næringslivet. Den vil legge til rette for gjenbruk, og dermed også ha en positiv effekt på miljøet. Det handler om retur av, og trygg oppbevaring, av batterier i de tusen hjem.

Vinneren har utviklet en fysisk gjenstand, som også er del av et større konsept. Til sammen vil løsningen kunne redusere faren for branner på flere punkter i livsløpet for et batteri. Enten det er ved trygg lagring i hjemmet, eller ved å bedre rutinene for retur og gjenvinning av batterier. Færre batterier på avveie er også godt nytt for miljøet.

Vi gratulerer Whtif og deres «Batteriboksen» med Brannvernforeningens innovasjonspris 2023.


Søkerne ble vurdert av en jury bestående av personer fra ulike disipliner i det norske brannvernmiljøet. De skulle velge den beste søkeren blant maks ti bidrag, og bli enige om den beste kandidaten.

Juryen besto av:
Hildegunn Bjerke, avdelingsdirektør i Finans Norge.
Anders Blakseth, sjefingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet.
Anne Steen-Hansen, professor i brannteknikk ved NTNU og seniorforsker ved RISE.
Lars Henrik Bøhler, styremedlem i Oslotech AS.
Rolf Søtorp, direktør i Brannvernforeningen.

Det var 16 søkere, 9 av dem oppfylte de ønskede målene og kriteriene for tildelingen og gikk videre til juryens endelige vurdering.
The Batterybox av Whtif ble valgt som vinner med en enstemmig avgjørelse.

Prisen ble delt ut av styreleder Lars Henrik Bøhler på festmiddagen 7. november 2023 for å feire Brannvernforenings 100-års jubileum.

Les mer om Innovasjonsprisen 2023 på Brannvernforeningen.no

Skroll til toppen